Croeso i Cwlwm

Yma gallwch ddod o hyd i wasanaethau gofal plant sydd ar gael ledled Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys cylchoedd chwarae, cylchoedd meithrin, gofalwyr plant, meithrinfeydd dydd, clybiau cyn ac ar ôl ysgol a gwasanaethau cofleidiol.

Cliciwch isod i fynd â chi i wefan y sefydliad priod logo:

Welcome to Cwlwm

Here you can find childcare services available throughout Wales.

These include playgroups, cylchoedd meithrin, childminders, day nurseries and before and after school clubs, and wraparound services.

Click a logo below to take you to the respective organisation’s site: