The Childcare Offer for Wales – Spring Information Exchanges / Cynnig Gofal Plant Cymru – Cyfnewid Gwybodaeth yn ystod y gwanwyn

Cyfnewidfeydd Gwybodaeth Gwanwyn

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn eich gwahodd i ymuno ag un o Gyfnewidfeydd Gwybodaeth Rhanbarthol Gwanwyn 2019.

Cymerwch y cyfle i

  • dderbyn diweddariad am weithrediad a lledaeniad Cynnig Gofal Plant
  • mewnwelediad ar brofiadau o weithredu’r Cynnig o safbwynt awdurdodau lleol
  • diweddariad am y gwersi a ddysgwyd o gyfnod gweithrediad cynnar hyd heddiw
  • ymuno â thrafodaeth am eich 5 prif her i’w weithredu
  • ymuno â sesiwn Cwestiwn & Ateb
Rhanbarth Lleoliad Dyddiad & amser I gofrestru cliciwch isod
Gogledd Cymru Ty Menai, Parc Menai, Bangor Dydd Gwener 3 Mai10.30 – 12.00 https://tocyn.cymru/event/3ee60a89-bb84-4a08-b000-fb70bbd13b99/s
De Orllewin Cymru Stadiwm Liberty,Abertawe Dydd Mercher 8 Mai18.30 – 20.00 https://tocyn.cymru/event/797900bc-ce47-440b-9500-fa14317fc876/s
Gorllewin Cymru Coleg Sir Benfro,Hwlffordd Dydd Gwener 10 Mai 10.30 – 12.00 https://tocyn.cymru/event/53f9fbcd-a5b6-412f-b040-64fc23740ecb/s
De Dwyrain Cymru Ty Coch Cymru,Merthyr Tudful Dydd lau 16 Mai18.30 – 20.00 https://tocyn.cymru/event/dde410b9-05f7-43c2-bd63-99702ce4416b/s

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhieni cymwys plant 3-4 mlwydd oed yng Nghymru am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

The Childcare Offer for Wales

Spring Information Exchanges 

Welsh Government invites you to join one of the

Spring 2019 Regional Information Exchanges.

Take the opportunity to

  • update on the implementation and roll out of the Childcare Offer
  • gain an insight into the implementation experiences from a local authority perspective
  • listen to a ‘real time’ provider case study
  • join a discussion on your top 5 implementation challenges
  • engage with a Q and A session
Region Venue Date and time To register click below
North Wales Ty Menai, Parc Menai, Bangor Friday 3rd May10.30am – 12.00pm https://tocyn.cymru/event/3ee60a89-bb84-4a08-b000-fb70bbd13b99/s
South West Wales Liberty Stadium,Swansea Wednesday 8thMay18.30 – 20.00pm https://tocyn.cymru/event/797900bc-ce47-440b-9500-fa14317fc876/s
West Wales Pembrokeshire College, Haverfordwest Friday 10th May 10.30am -12.00pm https://tocyn.cymru/event/53f9fbcd-a5b6-412f-b040-64fc23740ecb/s
South East Wales The Redhouse,Merthyr Tydfil Thursday 16thMay18.30 – 20.00pm https://tocyn.cymru/event/dde410b9-05f7-43c2-bd63-99702ce4416b/s

The Childcare Offer for Wales provides 30 hours a week of Government funded early education and childcare for eligible working parents of 3 and 4 year olds in Wales, for up to 48 weeks of the year.