Fel rhieni/gofalwyr, byddwch am sicrhau bod eich plant yn cael eu diogelu ac yn elwa o brofiadau o ansawdd. Mae defnyddio lleoliadau gofal plant sydd wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru yn rhoi nifer o fanteision i chi a’ch plant. 

As parents/carers, you want to ensure your children are safeguarded and benefitting from quality experiences. Using childcare settings that are registered with Care Inspectorate Wales has many benefits for you and your children.

For a downloadable PDF please click on one of the images below.