Introduction to New Childcare Qualifications & your role in supporting these

Aim of these half day events are to:

  • Update managers on new qualifications, subject areas and levels
  • Update Managers on the new assessment protocols
  • The managers role in relation to the assessment process
  • Provide opportunity to Network and share good practice

Please follow the links below to make a booking via Eventbrite:

Date Time Location Link
June 26th 9.30am-12.00pm Halliwell Centre – Carmarthen Carmarthen –Morning
June 26th 1.30pm-4.00pm Halliwell Centre – Carmarthen Carmarthen – Afternoon
June 26th 5.30pm-8.00pm Halliwell Centre – Carmarthen Carmarthen – Evening
June 27th 9.30am-12.00pm Cardiff and Vale College – Cardiff Cardiff – Morning
June 27th 1.30pm-4.00pm Cardiff and Vale College – Cardiff Cardiff – Afternoon
June 27th 5.30pm-8.00pm Cardiff and Vale College – Cardiff Cardiff – Evening
July 2nd 9.30am-12.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Morning
July 2nd 1.30pm-4.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Afternoon
July 2nd 5.30pm-8.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Evening
July 3rd 9.30am-12.00pm Catrin Finch Centre – Wrexham Wrexham – Morning
July 3rd 1.30pm-4.00pm Catrin Finch Centre – Wrexham Wrexham – Afternoon
July 4th 9.30am-12.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Morning
July 4th 1.30pm-4.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Afternoon
July 4th 5.30pm-8.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Evening

Should you have any problems making a booking or have any further enquiries please contact – jenna.grace@socialcare.wales

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd a’ch rôl wrth gefnogi’r rhain

Nod y digwyddiadau hanner diwrnod hyn yw:

  • Diweddaru rheolwyr ar gymwysterau, meysydd pwnc a lefelau Newydd
  • Diweddaru Rheolwyr ar y protocolau asesu Newydd
  • Rôl y rheolwyr mewn perthynas â’r broses asesu
  • Rhoi cyfle i Rwydweithio a rhannu arfer da

Dilynwch y dolenni isod i wneud archeb trwy Eventbrite:

Date Time Location Link
Mehefin 26 9.30am-12.00pm Canolfan Halliwell – Carmarthen Carmarthen – Bora
Mehefin 26 1.30pm-4.00pm Canolfan Halliwell – Carmarthen Carmarthen – Pnawn
Mehefin 26 5.30pm-8.00pm Canolfan Halliwell – Carmarthen Carmarthen – Nos
Mehefin 27 9.30am-12.00pm Coleg Caerdydd a’r Fro – Caerdydd Caerdydd – Bora
Mehefin 27 1.30pm-4.00pm Coleg Caerdydd a’r Fro – Caerdydd Caerdydd – Pnawn
Mehefin 27 5.30pm-8.00pm Coleg Caerdydd a’r Fro – Caerdydd Caerdydd – Nos
Gorffennaf 2 9.30am-12.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Bora
Gorffennaf 2 1.30pm-4.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Pnawn
Gorffennaf  2 5.30pm-8.00pm Media Resource Centre – Llandrindod Wells Llandrindod – Nos
Gorffennaf 3 9.30am-12.00pm Canolfan Catrin Finch – Wrecsam Wrecsam – Bora
Gorffennaf 3 1.30pm-4.00pm Canolfan Catrin Finch – Wrecsam Wrecsam – Pnawn
Gorffennaf 4 9.30am-12.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Bora
Gorffennaf 4 1.30pm-4.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Pnawn
Gorffennaf 4 5.30pm-8.00pm Ty Menai –

Bangor

Bangor – Nos

Os cewch chi unrhyw broblemau wrth archebu neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â – jenna.grace@socialcare.wales

Copyright © 2016 . All Rights Reserved.