Making IT work – are you digitally literate?

Gwneud i TG weithio – a ydych chi’n ddigidol llythrennog?