Grantiau a chefnogaeth posib sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant 

One-off grants and support which are potentially available to childcare providers

Posted: 06 April 2020

Here is a link from the Welsh Government website which outlines the support available for childcare providers in relation to Coronavirus:

https://gov.wales/support-childcare-providers-coronavirus

Many of these are outlined in the attached documents. We advise providers to check the above link often as it is updated regularly.

Grants PDF

Grantiau a chefnogaeth posib sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant 

One-off grants and support which are potentially available to childcare providers

Postiwyd: 06 Ebrill 2020

Dyma ddolen i wefan Llywodraeth Cymru lle’r amlinellir y gefnogaeth sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant ynghylch Coronafeirws:

https://llyw.cymru/cefnogaeth-i-ddarparwyr-gofal-plant-coronafeirws

Mae llawer o’r rhain yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau atodedig.  Rydyn ni’n cynghori darparwyr i ddefnyddio’r ddolen hon yn aml, mae’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Grantiau PDF