Ewch i wefan eich mudiad aelodaeth i gael mwy o wybodaeth am Gwricwlwm Cymru 2022 ac i gael mynediad at ein hadnoddau hyfforddi.

Yn y cyfamser gallwch weld y cyflwyniad trwy glicio ar y ddolen isod…

Cymraeg: https://youtu.be/f1-NOQuIGqo

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yn yr adnoddau hyn yn gywir ac yn gyfredol ar yr adeg yr ysgrifennir nhw*

*Mawrth 2021

 

Visit the members’ section on your partnership organisations website for more info on the Curriculum for Wales 2022 and to access our training resources.

In the meantime you can view the presentation by clicking the relevant link below…

English: https://youtu.be/2VaWaSL1C9Y

Information presented in these resources is accurate and up to date at time of writing*

*March 2021

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Cyfnod Sylfaen perthnasol

vanessa.powel@meithrin.cymru  – Mudiad Meithrin

kelcies@earlyyears.wales  – Early Years Wales

sarahw@earlyyears.wales –  Early Years Wales

Hayley.Edwards@NDNA.org.uk –  NDNA

Shelley.Rees@pacey.org.uk  – Pacey

gwenith@meithrin.cymru – Cwlwm

For more information please contact your relevant Foundation Phase Development Officer

vanessa.powel@meithrin.cymru  – Mudiad Meithrin

kelcies@earlyyears.wales  – Early Years Wales

sarahw@earlyyears.wales –  Early Years Wales

Hayley.Edwards@NDNA.org.uk –  NDNA

Shelley.Rees@pacey.org.uk  – Pacey

gwenith@meithrin.cymru – Cwlwm