Adnoddau | Resources

Eisiau gwella a datblygu eich sgiliau Cymraeg? Eisiau gwybod mwy am ddiwylliant Cymru? Eisiau ehangu eich geirfa Cymraeg yn eich lleoliad gwaith? Dilynwch y dolenni isod am adnoddau diddorol a hwylus.

Want to improve and develop your Welsh language skills? Want to know more about Welsh culture? Want to expand your Welsh vocabulary in your work setting? Follow the links below for interesting and useful resources.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg, cliciwch yma i ymweld â gwefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol neu holwch eich mudiad aelodaeth am wybodaeth am gyrsiau Camau.

For more information about learning Welsh, click here to visit the National Centre for Learning Welsh website or contact your membership organisation for information about the Camau courses.