I gyd-fynd â’r Canllawiau Bwyd a Maeth newydd ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant, mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen wybodaeth i rieni.

Gellir lawrlwytho hyn trwy glicio ar y clawr blaen isod.

To accompany the new Food & Nutrition Guidance for  Childcare Settings, Welsh Government have produced an information leaflet for parents.

This can be downloaded by clicking on the front cover below.