Mae partneriaeth ‘Cwlwm’ yn falch o glywed fod  Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cynllun yn cael ei ariannu am flwyddyn ychwanegol (2018-2019).

The ‘Cwlwm’ partnership is delighted to learn that Welsh Government will fund its collaborative work for an additional year (2018-2019).