Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig – Gorffennaf 2019

Rydw i’n amgáu dolen at ddogfen Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoleiddiedig – Gorffennaf 2019 er gwybodaeth ichi.

Byddwn yn rhoi gwybod ichi am y cynnydd a wneir ynghylch gweithredu’r argymhellion a byddwn yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr perthnasol ar rai camau gweithredu penodol.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy flwch post gofalplantachwarae@llyw.cymru

Review of the National Minimum Standards for Regulated Childcare Report – July 2019

Please find a link to the published document Review of the National Minimum Standards for Regulated Childcare Report – July 2019 for your information.

Welsh Government will keep you informed of progress in taking forward the recommendations from the report and are keen to work with you on some of the specific actions.

In the meantime if you have any questions please get in touch via ChildcareandPlayMailbox@gov.wales